[GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG PHI PHONG VÀ PB MỚI HỒNG HOANG TIÊN CẢNH]

Giới thiệu các tiên hữu tính năng phiên bản mới Phi Phong, đây là một trong những tính năng đặc sắc giúp người chơi gia tăng lực chiến và chỉ số thuộc tính nhân vật cơ bản 

Khi đạt cấp độ 500 bạn sẽ mở khóa tính năng Phi Phong và nhận được Phi Phong cơ bản "Ánh Thanh Đằng Hoa"

Hệ thống Phi Phong giúp người chơi tăng các thuộc tính cơ bản như Công, HP, Thủ, Phá Giáp, thuộc tính phụ linh tăng tỉ lệ % như Công cơ sở, Dẻo, Thuộc tính Phi Phong, Bạo, càng tăng sao Phi Phong bạn càng được + thêm thuộc tính theo cấp độ cấp tối đa của Phi Phong là 5 sao phẩm chất và đá nâng phụ linh chia làm 4 bậc Tùng Sơn (Tím),  Dạ Kinh (Cam), Thiên Địa (Đỏ), Mộng Thứ (Hồng)

Cấp cường hóa Phi Phong tối đa 5 sao

 

Mỗi cấp đá cường hóa sẽ tương đương với cấp độ Phi Phong, ví dụ Đá cường hóa Thứ Nguyên sẽ tăng cho Phi Phong phẩm chất Thứ Nguyên....

 

Phụ bản Hồng Hoang Tiên Cảnh, giúp người chơi sở hữu vật phẩm và nguyên liệu nâng cấp Phi Phong mỗi cấp bậc boss là các phần thưởng khác nhau

 

Tiên Hữu có thể thu thập Hồng Hoang Bí Bảo, có thể mở ra sở hữu nguyên liệu Phi Phong và Phụ Linh thạch