[Giới Thiệu Tính Năng 12 Con Giáp]

Giới thiệu tới các Tiên Hữu tính năng 12 con giáp, giúp tăng mạnh lực chiến toàn diện. Tính năng 12 con giáp được mở ở cấp độ 620.

Cách vào tính năng 12 con giáp: Biểu tượng 12 con giáp.

Mỗi con giáp đeo trang bị tương ứng tăng mạnh thuộc tính. Giới hạn cấp độ cường hóa phụ thuộc vào cấp sao (số giai) trang bị, khi cường hóa trang bị đỏ tới giới hạn, cần tiến giai trang bị mới có thể thăng cấp.
Đeo cả 4 trang bị 4 sao trở lên có thể kích hoạt kỹ năng cho 12 con giáp, phẩm đeo càng cao thì kích hoạt kỹ năng cao cấp. Kỹ năng sau khi kích hoạt cần được sử dụng mới có hiệu quả, số lượng kỹ năng hiệu quả có giới hạn ban đầu là 2 (về sau có thể sử dụng vật phẩm để thêm ô kỹ năng).


Trang bị 12 con giáp và nguyên liệu cường hóa nhận qua 2 cách. 1 là Phụ Bản 12 con giáp
 

2 là Bí tàng 12 con giáp