[GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG - TÍNH NĂNG VẬN TIÊU]

Tính năng Hộ Tống Là một trong các tính năng đặc sắc trong trò chơi, khi vận tiêu bạn nhận được các phần quà hấp dẫn như: Kinh nghiệm và bạc.

Kinh nghiệm và bạc.
Gặp NPC " Tổng Tiêu Đầu" để vận tiêu.


 

Lượt vận tiêu hàng ngày: 3 lần.
Cấp độ vận tiêu: Thô, Sơ, Trung, Cao


Thời gian x2 vận tiêu: 16h đến 16h30 , 21h30 đến 22h.

 


Clip tham khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/452982798970210/