[Giới thiệu tính năng Hồn Ấn]

Giới thiệu các Tiên Hữu Tính Năng Hồn Ấn, cấp độ mở tính năng Hồn Ấn Lv440

Cách vào tính năng Hồn Ấn : Mệnh Hồn -> Hồn Ấn

Sứ dụng tính năng hồn ấn giúp bạn tăng thuộc tính nhân vật và lực chiến cao hơn : Tăng HP, Công, Thủ, Phá Giáp, Khống chế, Chống Cự, Sát thương PVP, Giảm sát thương mỗi hồn ấn khác nhau giúp bạn tăng thuộc tính khác nhau

Tăng bộ đồ : Khi bạn mặc cùng bộ với nhau sẽ kích hoạt thêm các dòng thuộc tính ẩn

 

Phân giải Hồn Ấn nhận Ngũ hành tinh thạch, Ngũ hành tinh thạch dùng để cường hóa Hồn Ấn

Hồn ấn hợp thành giúp bạn ghép các hồn ấn khác thành Hồn Ấn phẩm chất thuộc tính cao hơn, khi đủ nguyên liệu bạn có thể hợp thành.

Thánh ấn sử dụng đan thánh ẩn để cộng thêm thuộc tính nhân vật

Cách sở hữu Hồn Ấn tham gia Hỗn Độn Chiến Trường Lv440 mở

Cách vào Hỗn Độn Chiến Trường : Thời Không Chiến Trường -> Hỗn Độn Chiến Trường

Khi bạn chưa sở hữu Hồn Ấn nào bắt buộc bạn phải đánh Tầng 1 để thu thập Hồn Ấn, khi có Hồn Ấn rồi bạn nâng các Hồn Ấn lên cấp độ cao để mở các Tầng mới khác, các Tầng có yêu câu thuộc tính hồn ấn để tham chiến

Các thuộc tính yều cầu của các tầng gồm : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Khi khiêu chiến tiêu hao "Hỗn Độn Chiến Lệnh" vật phẩm có thể mua ở thương thành, hoặc Boss thế giới cấp 450 trở lên có thể rơi

Khi vào Hỗn Độn Chiến Trường bạn có 100 điểm Tinh Lực, khi kích sát quái bạn sẽ bị trừ điểm tinh lực mỗi con quái có thể 1,2 tinh lực tùy vào tầng

Bạn có thể dùng tính năng đánh tiếp tục để gia tăng điểm tinh lực