[GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG - TÍNH NĂNG BIẾN THÂN]

Biến thân là một trong những tính năng đặc sắc của Linh Kiếm Cửu Thiên đáng để các Tiên Hữu quan tâm.

Trong khoảng thời gian nhất định, khi hồi đầy ô biến thân bạn sẽ hóa thành 1 trong các nhân vật Triệu Vân, Quan Vũ, Lữ Bố, Natra, Ngộ Không.

Khi trong hình dạng biến thân bạn sẽ được tăng công, bạo, hp, thủ giúp bạn dễ hơn trong việt giết boss và đánh phó bản.

Các cấp độ biến thân
Giai 1 : Triệu Vân


Giai 2 : Quan Vũ


Giai 3 : Lữ Bố


 

Huyễn hóa biến thân:
Natra : Sưu tầm đủ các mảnh Kim, Mộc , Thủy, Hỏa, Thổ và kích hoạt bạn sẽ huyết hóa thành Natra.


Ngộ Không : Sưu tầm đủ các mảnh Kim, Mộc , Thủy, Hỏa, Thổ và kích hoạt bạn sẽ huyết hóa thành Ngộ Không

 

Clip tham khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/566061267515319/