[Thuộc Tính Cơ Bản Linh Kiếm Cửu Thiên]

Thuôc tính cơ bản Linh Kiếm Cửu Thiên

 

 

HP: Tổng HP bị trừ khi tấn công
Phép: Tổng phép tiêu hao khi thi triển kỹ năng 
Công: Sát thương gây ra lên mục tiêu
Thủ: Sát thương bị giảm khi bị tấn công
Trúng: Tỉ lệ đánh Trúng mục tiêu khi tấn công 
Né: Tỉ lệ giảm miễn sát thương khi bị tấn công
Bạo: Tỉ lệ xuất hiện sát thương bạo khi tấn công
Dẻo: Tỉ lệ giảm bị bạo kích khi bị tấn công
Sát thương tăng: Tăng phần trăm sát thương gây ra lên mục tiêu
Miễn sát thương: Giảm phần trăm sát thương khi bị mục tiêu tấn công
Hội Tâm: Tỉ lệ giới hạn tấn công khi tấn công
Sát thương bạo: Phần trăm sát thương tăng khi bạo kích
Khống chế chống cự: Khi tấn công có tỉ lệ vô hiệu hiệu quả khống chế trong vòng 3 giây tiếp theo
Công hồi máu: Khi tấn công có tỉ lệ hồi HP
Ngũ hành công: Hiệu quả tấn công đặc biệt, không thể phòng thủ, chỉ có Ngũ Hành thủ mới có thể miễn giảm sát thương
Ngủ Hành thủ: Hiệu quả thủ đặc biệt, có thể miễn giảm sát thương Ngũ Hành công gây ra
PVP tăng thương: Tỉ lệ phần trăm sát thương tăng lên khi đối kháng với người chơi
PVP giảm thương: Tỉ lệ phần trăm sát thương giảm khi đối kháng với người chơi
Di tốc: Tốc độ di chuyển khi không cưỡi vật cưỡi
Sát thương Pet: Nâng cao phần trăm sát thương khi pet tấn công
Sát thương kỹ năng: Nâng cao sát thương tất cả các kỹ năng
Phản sát thương: Có tỉ lệ phản hồi phần trăm sát thương nhận được cho đối phương
Bỏ qua thủ: Khi tấn công có tỉ lệ bỏ qua thủ của mục tiêu
Sát thương thực: Sát thương thêm khi tấn công(Bỏ qua thủ)
Đỡ: Khi bị tấn công có Đỡ 30% sát thương lần này
Trọng kích: Khi tấn công có tỉ lệ khiến mục tiêu choáng 0.5s
Liên kích: Khi tấn công phổ thông có tỉ lệ gây ra 1 lần sát thương phổ thông lên mục tiêu
Phá giáp: Giảm điểm thủ cố định của mục tiêu
Thêm Bạo: Tăng thêm tỉ bạo cho nhân vật
Thêm Dẻo: Tăng thêm tỉ lệ dẻo cho nhân vật
Bỏ qua nhất kích: Khi gây ra sát thương sẽ bỏ qua thủ của đối phương, tăng sát thương cuối cùng
Thủ tuyệt đối: Khi gây ra sát thương,sẽ bỏ qua phá giáp của đối phương, miễn giảm sát thương cuối cùng
Giảm Né: Tăng thêm tỉ lệ né cho nhân vật
Giảm thương kỹ năng: Giảm sát thương kỹ năng nhân vật nhận được