[Hệ thống Quân Hàm]

Hệ thống quân hàm là hệ thống đặc sắc và quan trọng trong game, giúp người chơi gia tăng lực chiến và cộng chỉ số thuộc tính như , Chiến lực, HP, Công, Thủ, mỗi cấp quân hàm yêu cầu phải đặt mốc lực chiến và, Tấn Thăng Lệnh

Tấn thăng lệnh : đánh quái Dã Ngoại cấp 150 trở lên có tỉ lệ nhận "Tấn Thăng Lệnh"', hoặc có thể mua trong thương thành "Vinh Dự"

 

Hoàn thành các mốc yêu cầu để tăng cấp quân hàm