[Phụ bản thần luyện cấp 470]

Phụ bản thần luyện là 1 trong những phụ bản cá nhân, giúp người chơi tìm kiếm nguyên liệu để cường hóa trang bị tăng thuộc tính cấp đổ mở Phụ bản thần luyện 470

Nguyên liệu có thể nhận được gồm : Exp, Trang bị thần luyện thạch, Trang bị kỹ năng thư, số lượt cơ bản 2 lần 1 ngày

 

Bạn có thể dùng các kỹ năng hỗ trợ trong phụ bản gồm Thần Hựu để dùng phù tăng Exp, Cổ vũ để gia tăng tốc sát quái, và giảm tốc để giảm di chuyển của quái đến điểm

 

Trang bị thần luyện phải từ 9 giai 2 sao đỏ trở lên mới có thể thần luyện trang bị, các nguyên liệu thần luyện từ Phó bản thần luyện, khi thần luyện giúp tăng thuốc tính cơ sở của trang bị

 

Phụ linh giúp người chơi gia tăng thuộc tính mới cho nhân vật mỗi trang bị đều có các thuộc tính riêng