[ Phụ Bản - Trang Bị]

 

Phụ bản Trang Bị, giúp bạn sở hữu các món trang bị giá trị, bạn có thể tổ đội và ghép đôi để đánh phụ bản, giúp thuận lợi hơn khi gặp các ải khó, có thể đánh cá nhân riêng nếu bạn thích, hoặc tự động ghép đôi

 

 

Tự động ghép đôi, có thể mời thành viên hoặc phát loa kêu gọi để nhập đội

 

Cấp sao thông quan càng cao, rơi càng nhiều, đánh boss có thể rơi trang bị quý hiếm

 

Sau khi thông quan có thể nhận được các trang bị quý hiếm, cửa càng cao trang bị càng mạnh