[ Phụ Bản - PET]

Phụ bản PET (Thị Sủng) , Bảo Hộ NPC Hoa Mộc Lan, đánh bại quái vật đứng gần Hoa Mộc Lan có thể nhận được chúc phúc lực lượng, sau khi thông quan có thể nhận được nguyên liệu nâng cấp thị sủng

Các cửa phụ bản thông quan gồm : Đơn giản, Phổ thông, Khó, Tinh anh, Phong cuồng, Địa ngục, Sử thi, sau khi thông quan có thể dùng lệnh càn quét

 

Đánh bại quái vật đứng gần NPC Hoa Mộc Lan có thể nhận được chúc phúc lực lượng. Số lần khiêu chiến phụ bản giới hạn và làm mới từng ngày, và tùy theo cấp độ VIP để mua lượt khiêu chiến

Sau khi thông quan có thể nhận được nguyên liệu nâng cấp thị sủng