[ Phụ Bản - EXP Kinh Nghiệm]

Phụ bản EXP gia tăng nhanh cấp độ người chơi, khi kích sát quát vật trong phụ bản có thể nhận lượng lớn EXP, quái vật không ngừng làm mới, kích sát càng nhanh EXP càng nhiều

 

Số lần khiêu chiến giới hạn, và tùy theo cấp độ VIP, tiêu hao "Càn Khôn Lệnh" để khiêu chiến phụ bản

Click vào icon"Thần Hựu" để sử dụng thẻ EXP sẽ nâng cao EXP khi nhận được

X1.5 EXP : Sau khi sử dụng Tăng Exp 50%

X2 EXP : Sau khi sử dụng Tăng Exp 100%

X3 EXP : Sau khi sử dụng Tăng Exp 200%

 

Click vào icon "Cổ Vũ" để gia tăng sát thương, có cổ vũ Bạc, và cổ vũ bàng Vàng