[Các Mốc Cấp Độ Theo Tính Năng]
Các Tiêu Hữu thân mến, khi đạt các mốc cấp độ này bạn sẽ được mở các tính năng tương ứng
Cấp 10 : Mở thị sủng
Cấp 30 : Tọa kỵ
Cấp 40 : Sủng võ
Cấp 47 : Mở bang
Cấp 50 : Dấu chân
Cấp 60 : Kỳ Duyên
Cấp 213 : Kết Hôn
Cấp 65 : Linh Văn Tháp
Cấp 70 : Phụ bản EXP
Cấp 90 : Nhiệm vụ Booss
Cấp 205 : Biến thân
Cấp 110 : Pháp bảo
Cấp 120 : Khảm đá
Cấp 130 : Hộ tống
Cấp 150 : Tăng chuyển
Cấp 170 : Sủng kỵ
Cấp 190 : phụ bản bạc
Cấp 200 : sủng dực
Cấp 205 : thức tỉnh biến thân
Cấp 210 : Phụ bản thức tỉnh
Cấp 220 : Chuyển 2
Cấp 230 : Thần sủng
Cấp 240 : Trang Bị bộ đồ
Cấp 245 : tien khí
Cấp 250 : phụ bản ngộ tính
Cấp 260 : U minh quỷ quật
Cấp 280 : Chuyển 3
Chuyển 3 : Phụ bản tẩy luyện
Hỏi đáp : 12h00