[Cách Ly Hôn Linh Kiếm Cửu Thiên]

Nếu tình cảm của người chơi bị đổ vỡ, có thể tới Lạc Dương gặp NPC Hồng Nương để ly hôn

Bước 1 : Click vào Bản đồ góc phải màn hình

 

Bước 2 : Chọn vào thành "Lạc Dương" sau khi vào Lạc Dương bạn click vào xem bản đồ bên góc phải màn hình

Chọn mục tiêu cần gặp trên bản đồ click chỉ dẫn vào đến gặp NPC Hồng Nương

 

 

Khi gặp NPC Hồng Nương chọn vào "Xóa mối quan hệ"

 

Sau khi chọn xóa mối quan hệ chọn "Xác nhận ly hôn

 

Sau khi ly hôn cả 2 sẽ độc thân, thuộc tính vật định tình sẽ biết mất, cho đến khi kết hôn lần sau, lễ bao tình yêu sẽ mất hiệu quả, sẽ không thể tiếp tục nhận, không thể tham gia phụ bản kết hôn, xưng hiệu sau khi kích hoạt kết hôn sẽ biến mất