[Lễ Bao Nạp Đầu Linh Kiếm Cửu Thiên]

Khi bạn nạp các gói bất kì sẽ nhận được lễ bao nạp đầu, trừ "Lễ bao thẻ quà" và "Lễ bao bạo kích" thì sẽ không được tính vào nạp lần đầu

 

Thông tin lễ bao nạp đầu bao gồm

 

Khi nạp lần đầu bạn nhận ngay

Tặng 1 vũ khí đỏ 5 giai 2 sao

Tặng 1 thời trang nhân vật

Tặng 1 càn khôn lệnh

Tặng 1 thẻ EXP X2

1 Rương ưu đãi nạp lần đầu (-280 Knb để mở)

1 Rương ưu đãi trang bị 5 giai (-188 Knb để mở)

Kích hoạt Rương ưu đãi nạp lần đầu (-280 Knb để mở)

Nhận ngay 2000 vạn bạc

Áo đỏ 2 sao giai 5

1 Huyễn hóa vũ khí

1 Phù EXP X3

1 Trang sức "Lôi Xạ Nhãn Kính"

Kích hoạt Rương ưu đãi trang bị 5 giai (-188 Knb để mở)

5 giai 2 sao Mũ

5 giai 2 sao Áo

5 giai 2 sao Lót Vai

5 giai 2 sao Găng Tay

5 giai 2 sao Nẹp Đùi

5 giai 2 sao Giày