[Các Khung Giờ Diễn Ra Hoạt Động]

Các Tiên Hữu thân mến dưới đây là danh sách thời gian các hoạt động diễn ra trong game, mọi người đừng bỏ lỡ các hoạt động nào nhé 

 

Hộ tống X2 

Sản xuất : Lượng lớn EXP, Bạc

Thời gian : 16h00-16h30 ; 21h30-22h00

 

Party Hồ Bơi

Sản xuất : Lượng lớn EXP, Lễ bao thiên giáng

Thời gian : 18h00-18h15

 

Lửa Trại Bang

Sản xuất : Lượng lớn EXP, điểm cống hiến

Thời gian : 19h30-19h45 

 

Đoạt Kỳ Đại Chiến

Sản xuất : Vinh dự, nguyên liệu tăng cấp sủng dực

Thời gian : 20h00-20h20 

 

Võ Lâm Đại Hội

Sản xuất : Vinh dự, nguyên liệu tăng cấp tọa kỵ

Thời gian : 20h30-20h50 

 

Quái Vật Tập Kích

Sản xuất : Danh vọng, nguyên liệu tăng cấp dấu chân

Thời gian : 21h00-21h20 

 

Hỏi Đáp Hàng Ngày 

Sản xuất : EXP, nguyên liệu tăng cấp sủng võ

Thời gian : 12h00-12h06 

 

Phong Thần Chiến

Sản xuất : Nguyên liệu tăng cấp sủng kỵ

Thời gian : T3, T5, T7

 

Thiên Chuyển Chiến

Sản xuất : EXP, đạo cụ cực phẩm

 Hoàn thành : Bàn Cổ Khai Thiên mở

 

Liên Đấu Bang

Sản xuất : Lượng lớn điểm cống hiến

Thời gìn : Chủ nhật

 

Đoạt Bảo kỵ Binh

Sản xuất : Nguyên liệu tăng cấp tiên khí

Thời gian : T3, T5, T7

Danh sách chu kỳ hoạt động, diễn ra các hoạt động