[GIỚI HẠN VÀO TÙ]

Chào các Tiên Hữu, một số bạn gặp tình trạng vào tù không rõ nguyên nhân, do khi bạn sử dụng chết độ "Cưỡng chế""Công toàn thể" quên tắt khi offline, khi treo máy bạn sẽ kích sát đối phương khác và tăng điểm tội lỗi, điểm cao sẽ vào tù, để tránh tình trạng vào tù không rõ nguyên nhân, các Tiên Hữu offline treo máy làm theo các bước sau đây.

Cách 1 : Click vào góc trái màn hình chọn chế độ "Hòa Bình"

 

Thao tác chọn chế độ "Hòa Bình" , để tránh kích sát người chơi khác.

 

 

Cách 2 : Vào cài đặt

 

Trong tag Auto mục Hình thức treo máy chọn chế độ "Hòa Bình"

 

Nếu không may quên tắt "Khống chế" hoặc "Công toàn thể" bạn sẽ vào tù, giết 100 quái sẽ trừ 1 điểm tội ác, hoặc có thể sử dụng phù tẩy tội để xóa điểm tội ác nhanh nhất