[GIỚI THIỆU 3 CLASS NHÂN VẬT]

[CLASS NHÂN VẬT NGỰ LINH]

Ngự Linh Là tầng lớp pháp sư, sử dụng kỹ năng tầm xa để tiêu diệt đối thủ, là Nhân Vật cực kỳ linh hoạt.


 

[Kỹ năng Nhân Vật]
Hồi Phong Phất Liễu : Triệu hoán trận pháp, công bản thân và đồng đội trong trận pháp trận tăng 5% liên tục 5s.

Phong Hoa Tuy: Triệu hoán linh tán, đối với mục tiêu trong phạm vi hình tròn tạo thành 23.4% sát thương và tăng thêm 677 sát thương ngoài giảm tốc, mục tiêu 80% liên thục 3s.

Lạc Anh Phong: Triệu hoán linh tán, đối với mục tiêu trong phạm vi hình tròn mỗi lượt tạo 23,3% sát thương và tăng thêm 556 sát thương ngoài.

Trục Phong Bô: Triệu hoán linh tán, đối với mục tiêu trong phạm vi hình chữ nhật tạo thành 210% sát thương và tăng thêm 4000 sát thương ngoài.

Clip Tham Khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/2411874372385757/


[CLASS NHÂN VẬT LÔI VIÊM]

Lôi Viêm là nhân vật tầng lớp cận chiến, sát thương cao uy lực mạnh, sức chịu đựng cực cao.

Kỹ năng Nhân Vật:

Thiên Cương Thuẫn : Triệu Hoán Thiên Cương Thuẫn trận, trong trận giảm sát thương bản thân phải chịu 10,8% liên tục 5 giây

Cuồng Phong Trảm : Trảm kích mục tiêu trong phạm vi hình quạt mỗi lượt tạo thành 59,9% sát thương và tăng thêm 1740 sát thương ngoài, đồng thời khiến mục tiêu choáng 2s

Liệt Phong Sát : Đối với quân địch chu vi mỗi lượt tạo 45,3% sát thương và tăng thêm 1200 sát thương ngoài liên tục 2s.


Tật Phong Thứ : Tấn công nhanh trong mục tiêu, trong phạm vi hình quạt, mỗi lượt tạo thành 31,2% sát thương và tăng thêm 947 sát thương ngoài.

Clip Tham Khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/1180977822095885/


[CLASS NHÂN VẬT THẦN THƯƠNG]

Thần Thương là nhân vật tầng lớp xạ thủ, kỹ năng sát thương diện rộng mục tiêu xa.

Kỹ năng Nhân Vật:
 Bạo Liệt Phong : Gây cho mục tiêu hình quạt, 44,4% sát thương và thêm 1111 điểm sát thương (Khi dùng nút xoay để chuyển hướng tấn công)

Phá Vân Đạn : Gây cho mục tiêu trong hình tròn nhiều lần sát thương, mỗi lần gây 27,8% sát thương thêm 677 điểm sát thương ngoài, mục tiêu đứng im 2s.

Liệt Diêm Đạn : Gây cho mục tiêu hình chữ nhật 180% sát thương và thêm 5000 điểm sát thương ngoài.

Phệ Viêm Vũ : gây cho mục tiêu trong hình tròn nhiều lần sát thương, mỗi giây 40% sát thương và thêm 667 điểm sát thương ngoài.

Clip Tham Khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/593894191361919/


Thông tin chi tiết nhân vật : http://linhkiem.vgplay.vn/c/ClassNhanVat