[Hệ Thống Chuyển Chức]

Chắc hẳn các anh hùng vẫn đang băn khoăn thắc mắc về Chuyển Chức trong Linh Kiếm Cửu Thiên là gì? Hay làm thế nào để chuyển chức? Chuyển chức để làm gì? Vì vậy Muội Muộn sẽ trả lời và hướng dẫn cho các anh hùng làm thế nào để chuyển chức nhé.

 

Chuyển chức là gì?

Hệ thống chuyển chức là một trong những tính năng đắc sắc của Linh Kiếm Cửu Thiên, đây là tính năng giúp gia tăng lực chiến của các Tiên Hữu một cách nhanh chóng mà không cần phải tiêu tốn tài nguyên

 

Khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức thành công bạn sẽ được nhận các thuộc tính HP, Công, Thủ, kỹ năng cường công, và kỹ năng mới nếu có, chuyển càng cao càng đeo trang bị mạnh hơn