[Sự Kiện Đua BXH Nhận Quà]

Hàng ngày sẽ diễn ra các sự kiện đua top nhận quà, bạn đưng bỏ lỡ (Sự kiện đua top chỉ áp dụng cho các server mới)

Các sự kiện đua bao gồm

Bxh Cấp Độ

Bxh Pet

Bxh Nạp

Bxh Bảo Thạch

Bxh Tiêu Phí

Bxh Chiến Lữ

Chú ý : Các sự kiện sẽ kết thúc vào 23h59, hãy mau chóng đua top