[Tính năng] Bang Hội

Tiên Hữu thân mến,

Linh Kiếm Cửu Thiên xây dựng hệ thống và tính năng Bang Hội vô cùng hoàn thiện với vô vàn hoạt động dành riêng cho các thành viên Bang Hội. Các thành viên đoàn kết sẽ cùng nhau hoàn thành và xây dựng Bang Hội ngày càng vững mạnh

1. Tạo bang 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 46 có thể lựa chọn tạo bang hoặc vào bang hiện có 

- Tạo bang cần tiêu hao Bạc và trở thành Bang chủ 

 

Cống hiến bang, quyên tặng Bạc, Vàng, khi quyên tặng bạn có thể nhận được điểm cống hiến, và điểm tài chính

Điểm cống hiến : Dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong "Kho Bang" từ thành viên bang cống hiến, hoặc dùng để nâng kỹ năng bang

Tài Chính : Là điểm EXP Bang, điểm Tài Chính cao sẽ tăng cấp độ của bang 

 

Kỹ năng bang : Khi bạn tăng kỹ năng sẽ được cộng các thuộc tính từ kỹ năng như : HP, CÔNG, BẠO, THỦ, NÉ

 

Kho Bang : Nơi quyên tặng trang bị hoặc vật phẩm cho các thành viên trong Bang, thành viên trong Bang phải dùng điểm Công Hiến để đổi các trang bị đó

Săn Bang : Bang chủ hoặc phó bang có thể mở săn bắt, mỗi lần mở cần 7000 linh thạch, 1 tuần có 5 lần mở, thời gian mở vào 20h00 - 22h00, linh thạch có thể nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ bang hàng ngày

Nhiệm Vụ Bang : Nhận Linh Thạch khi hoàn thành nhiệm vụ, Cấp 160 sẽ mở 

Lì Xì Bang : Người chơi có thể phát lễ bao hệ thống quà tặng, đặt cấp VIP6 hoặc hơn có thể tặng lễ bao cá nhân

 

Lửa Trại Bang : Thời gian 19h30 - 19h45

Tham gia hỏi đáp nhận lễ bao, rất nhiều điểm cống hiến đang đợi bạn nhận, phút thứ 4, 8, 12 sẽ có bảo rương thần bí để nhận quà miễn phí

 

Liên đấu bang : Liên Chiến Kỳ Đấu sẽ mở vào 21h00 ngày thứ 3 sau khi mở server