[Giới thiệu Class Thần Thương]

Thứ 4 ngày 11/12/2019

Thần Thương là nhân vật tầng lớp xạ thủ, kỹ năng sát thương diện rộng mục tiêu xa.


Kỹ năng nhân vật:
 Bạo Liệt Phong: Gây cho mục tiêu hình quạt, 44,4% sát thương và thêm 1111 điểm sát thương (Khi dùng nút xoay để chuyển hướng tấn công)


Phá Vân Đạn: Gây cho mục tiêu trong hình tròn nhiều lần sát thương, mỗi lần gây 27,8% sát thương thêm 677 điểm sát thương ngoài, mục tiêu đứng im 2s.


 Liệt Diêm Đạn: Gây cho mục tiêu hình chữ nhật 180% sát thương và thêm 5000 điểm sát thương ngoài.


Phệ Viêm Vũ : gây cho mục tiêu trong hình tròn nhiều lần sát thương, mỗi giây 40% sát thương và thêm 667 điểm sát thương ngoài.


Clip Tham Khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/593894191361919/