Điều Khoản
 1. 1.1 Linh Kiếm Cửu Thiên ("Sản Phẩm") là tên gọi chính thức được phát hành duy nhất tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Cổ phần VGP.
 2. 1.2 Linh Kiếm Cửu Thiên là trò chơi điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên (18+); theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp Bạn chưa đủ 18 (mười tám) tuổi, Bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này.
 3. 1.3 Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi), đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của VGP, những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Bạn cũng như những điều khoản riêng biệt khác.
 4. 1.4 Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn vui lòng không sử dụng Linh Kiếm Cửu Thiên và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Bạn.
 5. 1.5 Việc Bạn tham gia, sử dụng Linh Kiếm Cửu Thiên được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này, cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. Định Nghĩa

Trong phạm vi Điều Khoản Sử Dụng này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi.

 1. 2.1 "Trò Chơi" hoặc "Sản Phẩm": là trò chơi điện tử trên mạng Linh Kiếm Cửu Thiên
 2. 2.2 "Trang Chủ Của Trò Chơi"
 3. 2.3 "Quy Định Trò Chơi": là các điều khoản, điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các thông báo, tin tức trong Trò Chơi được VGPJSC thông báo trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi.
 4. 2.4 "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Trò Chơi được hệ thống máy chủ (server) của Trò Chơi ghi nhận lại.
 5. 2.5 "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được ghi nhận tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.

3. Tài Khoản & Đăng Nhập

Để sử dụng Trò Chơi, Bạn cần phải có tài khoản để đăng nhập vào Trò Chơi. Việc tạo tài khoản và đăng nhập vào Trò Chơi có thể thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

 1. 3.1 Sử dụng tài khoản VGP. Trong trường hợp này, Bạn cần phải có tài khoản VGP; bên cạnh việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn còn phải tuân thủ đầy đủ Quy chế sử dụng VGP.
 2. 3.2 Sử dụng tài khoản liên kết (Google, Facebook, Apple) (sau đây gọi là "Tài Khoản Liên Kết"). Tùy từng thời điểm, Trò Chơi có thể cho phép Bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập, tuy nhiên Bạn tuân thủ đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng này, và điều khoản sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ nơi Bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Trò Chơi.
 3. 3.3 Sử dụng tính năng "Chơi Nhanh" của Sản Phẩm trong lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp này, tài khoản Trò Chơi của Bạn sẽ gắn liền với thiết bị mà Bạn đang sử dụng để đăng nhập vào Trò Chơi. Bạn có trách nhiệm định danh lại tài khoản của mình bằng cách khai báo các thông tin mà Trò Chơi yêu cầu.
 4. 3.4 Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn, VGP khuyến cáo Bạn nên đăng nhập bằng tài khoản VGP ID hoặc Tài Khoản Liên Kết khác của chính Bạn. VGP sẽ không thể tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của Bạn trong trường hợp Bạn không thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh Bạn là chủ sở hữu của tài khoản.

4. Thu Thập, Sử Dụng & Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

 1. 4.1 Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của Bạn trong Trò Chơi, khi Bạn tạo tài khoản sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:
  1. (a) Họ và tên;
  2. (b) Ngày, tháng, năm sinh;
  3. (c) Địa chỉ đăng ký thường trú;
  4. (d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
  5. (e) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 2. 4.2 Trường hợp Bạn không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, VGP có quyền (i) từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn; (ii) ngừng cung cấp dịch vụ Trò Chơi cho Bạn hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của tài khoản, xóa tài khoản và Dữ Liệu trong Trò Chơi, xóa mọi thông tin liên quan, khóa tài khoản trò chơi; và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Bạn liên quan đến Trò Chơi và/hoặc tài khoản của Bạn trong Trò Chơi.
 3. 4.3 VGP sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn; mặc dù vậy, trong một số trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án, VGP sẽ cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các Cơ quan nêu trên.
 4. 4.4 Việc đặt tên tài khoản, tên nhân vật của Bạn trong Trò Chơi cần phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên đã được công bố như sau:
   4.4.1. Phạm vi áp dụng
   1. 4.4.1.1 Nhân vật trong trò chơi (character's name).
   2. 4.4.1.2 Tài khoản đăng nhập (account name).
   3. 4.4.1.3 Bang phái của mình trong trò chơi.
   4. 4.4.1.4 Các nội dung cho phép đặt tên khác.
   4.4.2. Quy Tắc Đặt Tên
   1. 4.4.2.1 Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
   2. 4.4.2.2 Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
   3. 4.4.2.3 Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
   4. 4.4.2.4 Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Sản Phẩm cũng như của công ty phát hành.
   5. 4.4.2.5 Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong công ty VGP hay bản thân công ty VGP.
   6. 4.4.2.6 Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
   7. 4.4.2.7 Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.
 5. 4.5 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, VGP và/hoặc bên thứ ba hợp tác với VGP có thể căn cứ theo các thông tin do Bạn cung cấp để gửi đến Bạn các thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động của Trò Chơi thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Bạn có thể tiếp nhận được thông tin; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với VGP (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn như VGP.
 6. 4.6 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Bạn sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Bạn trong Trò Chơi cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả những người thân thích của Bạn; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho VGP và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VGP.
 7. 4.7 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của dịch vụ, VGP có quyền áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Trò Chơi; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và VGP được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.
 8. 4.8 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống, trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản Trò Chơi trong vòng sáu (6) tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng, VGP có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ tài khoản của Bạn trong Trò Chơi cùng với toàn bộ Dữ Liệu của Bạn.
 9. 4.9 Để VGP có thể phục vụ Bạn tốt nhất, Bạn theo đây đồng ý, cho phép không hủy ngang rằng VGP có quyền thông qua Trò Chơi để thu thập thông tin về thiết bị và/hoặc các ứng dụng trên thiết bị của Bạn, kể cả việc gửi đến thiết bị của Bạn các phần mềm, ứng dụng nhằm thu thập một số thông tin kỹ thuật được chứa đựng trong thiết bị của Bạn. VGP sẽ bảo mật toàn bộ các thông tin này theo đúng Chính sách bảo mật của VGP.
 10. 4.10 Thông tin chúng tôi thu thập về bạn
  1. Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu nhất định từ bạn khi bạn sử dụng Trò chơi, bao gồm địa chỉ IP và thông tin thiết bị của bạn (chẳng hạn như phiên bản ứng dụng, loại mạng, hệ điều hành) và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trò chơi, chẳng hạn như dấu ngày và giờ của các hành động. Chúng tôi cũng thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn mỗi khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn sử dụng hỗ trợ trong ứng dụng để giao tiếp với chúng tôi.
 11. 4.11 Cookies
  1. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: đèn hiệu web, tệp nhật ký, tập lệnh và thẻ điện tử) (“Cookie”) để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ VGP. Cookie là các tệp nhỏ, khi được đặt trên thiết bị của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp các tính năng và chức năng nhất định. Bạn có tùy chọn cho phép cài đặt các Cookie đó hoặc sau đó vô hiệu hóa chúng. Bạn có thể chấp nhận tất cả cookie hoặc hướng dẫn thiết bị (trong trường hợp của Trò chơi) cung cấp thông báo tại thời điểm cài đặt cookie, hoặc từ chối chấp nhận tất cả cookie bằng cách điều chỉnh chức năng lưu giữ cookie có liên quan trong thiết bị của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn từ chối cài đặt cookie, Trò chơi có thể không thể hoạt động như thiết kế.
 12. 4.12 Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
  1. Thông tin cá nhân Sử dụng
   Tên nick Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo tài khoản cho Trò chơi theo yêu cầu của bạn.
   Thông tin kết nối xã hội: WeChat: Mở ID, ảnh hồ sơ, bí danh, giới tính, khu vực Facebook: Tên, ID Facebook, ảnh hồ sơ Google: Biệt hiệu, ảnh hồ sơ Chúng tôi sử dụng thông tin này để: tạo tài khoản cho Trò chơi theo yêu cầu của bạn; chia sẻ ảnh trong trò chơi trên Facebook theo yêu cầu của bạn.
   Open ID đã tạo Chúng tôi tạo dữ liệu này và sử dụng dữ liệu này để lưu trữ dữ liệu Trò chơi của bạn (bao gồm cấp độ và tiến trình) cùng với hồ sơ của bạn.
   Thống kê chơi trò chơi (Cấp độ, Điểm số) Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn phản hồi và thông tin về cách chơi và tiến trình của bạn.
   Địa chỉ IP Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các dịch vụ của mình, bao gồm cả chức năng của Trò chơi.
   ID thiết bị, thông tin thiết bị Chúng tôi sử dụng thông tin này: để cải thiện các dịch vụ của mình, bao gồm cả chức năng của Trò chơi; cho các mục đích bảo mật và xác minh; xác định và giải quyết các lỗi và đánh giá chức năng trò chơi để tối ưu hóa; và để chống lại việc người dùng đăng ký nhiều tài khoản.
   ID quảng cáo Nếu bạn nhấp vào liên kết quảng cáo Trò chơi, chúng tôi lưu trữ ID quảng cáo cho quảng cáo đó cùng với hồ sơ của bạn.
   Dữ liệu trò chuyện Nếu bạn bật dịch vụ trò chuyện (âm thanh hoặc văn bản) thì chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó để gửi tin nhắn của bạn đến những người dùng khác.
   Hồ sơ giao dịch: thanh toán trên Google Play hoặc iOS AppStore Chúng tôi sử dụng thông tin này để duy trì hồ sơ lịch sử giao dịch của bạn.
   ID vé hỗ trợ khách hàng & thông tin liên lạc của người dùng với bộ phận hỗ trợ Chúng tôi sử dụng thông tin này để: cải thiện dịch vụ của mình; cung cấp cách khắc phục sự cố chẳng hạn như giải quyết và khắc phục các sự cố kỹ thuật và lỗi.
   Thông tin liên quan đến bảo mật Chúng tôi sử dụng thông tin này: cho mục đích bảo mật và xác minh; xác định và giải quyết các lỗi và đánh giá chức năng trò chơi để tối ưu hóa hành động; giải quyết lỗi game và tối ưu hóa khả năng tương thích của thiết bị với game; và để chống lại việc người dùng đăng ký nhiều tài khoản.
   Thông tin khảo sát và nội dung của các câu trả lời khảo sát Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ của mình.
 13. 4.13 Phân tích, lập hồ sơ và phân đoạn.
  1. Trong tất cả các trường hợp và mục đích ở trên, chúng tôi có thể phân tích, lập hồ sơ và phân đoạn tất cả dữ liệu được thu thập.
 14. 4.14 Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
   Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba được chọn trong và ngoài quốc gia của bạn, bao gồm:
   1. Người chơi và người dùng khác. Các tính năng xã hội là thành phần cốt lõi của trò chơi của chúng tôi. Ví dụ: những người chơi và người dùng khác có thể xem dữ liệu hồ sơ của bạn, các hoạt động trong trò chơi và đọc các tin nhắn bạn đã đăng.
   2. Các đối tác làm việc cho VGP. VGP có các đối tác để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi. Các đối tác này chỉ xử lý dữ liệu của bạn theo và theo hướng dẫn của VGP để cung cấp Dịch vụ, chẳng hạn như lưu trữ, hỗ trợ người chơi, quảng cáo, phân tích và phòng chống gian lận.
   3. Các công ty khác và các cơ quan công quyền. Để chống gian lận và hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi có thể trao đổi dữ liệu với các công ty và tổ chức khác và cung cấp dữ liệu đó cho các cơ quan công quyền theo yêu cầu hợp pháp. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người chơi của chúng tôi hoặc những người khác.
   4. Các công ty thuộc tập đoàn liên quan của VGP (bao gồm nhưng không giới hạn ở VGP Technology Viet Nam Limited), mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để vận hành Dịch vụ Trò chơi;
   5. Cơ quan hành pháp, cơ quan công quyền hoặc các cơ quan, tổ chức tư pháp khác.
   6. Một bên thứ ba mua lại tất cả hoặc về cơ bản tất cả chúng tôi hoặc doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc trải qua một cuộc sáp nhập, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho người mua tiềm năng của doanh nghiệp đó. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi bán, mua, hợp nhất hoặc hợp tác với các công ty hoặc doanh nghiệp khác, hoặc bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi. Trong các giao dịch như vậy, thông tin người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao
 15. 4.15 Lưu trữ dữ liệu
   Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới (ngoại trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu giữ lại):
   Thông tin cá nhân Duy trì chính sách
   Tên nick Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi (tức là cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn) và sau đó sẽ bị xóa trong vòng 365 ngày.
   Thông tin kết nối xã hội: Facebook Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, sau đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 15 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau Trò chơi bị tắt, trước khi nó bị xóa.
   Thống kê chơi trò chơi (Cấp độ, Điểm số) Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa.
   Trò chuyện Truyền thông (Tin nhắn âm thanh) Được lưu trữ trong 30 ngày trên máy chủ của chúng tôi và tự động bị xóa khi hết thời hạn đó.
   Trò chuyện Truyền thông (Văn bản) Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa.
   OpenID Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa.
   Địa chỉ IP Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa.
   ID thiết bị, thông tin thiết bị Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa.
   ID quảng cáo Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa.
   Hồ sơ giao dịch Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi (nghĩa là cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn) và sau đó trong suốt thời gian lưu giữ mà dữ liệu đó phải được lưu giữ để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
   ID vé hỗ trợ khách hàng & thông tin liên lạc của người dùng với bộ phận hỗ trợ Dữ liệu hỗ trợ sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn có yêu cầu hợp pháp về việc xóa dữ liệu đó (xem phần Xóa của chính sách bảo mật này).
   Thông tin liên quan đến bảo mật Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày.
   Thông tin khảo sát và nội dung của các câu trả lời khảo sát Được lưu trữ vì: (a) nếu bạn cung cấp email của mình như một phần của cuộc khảo sát, tối đa 6 tháng (để chúng tôi theo dõi bạn) và sau đó dữ liệu được ẩn danh; hoặc (b) nếu bạn không cung cấp email của mình như một phần của cuộc khảo sát, tối đa 1 tháng và sau đó dữ liệu sẽ được ẩn danh.
   Thông tin Cá nhân được lưu giữ cho đến cuối vòng đời của nó (như được nêu trong chính sách lưu giữ ở trên). Khi phá hủy thông tin cá nhân, các biện pháp sẽ được thực hiện để làm cho thông tin cá nhân không thể khôi phục hoặc không thể sản xuất được và các tệp điện tử chứa thông tin cá nhân sẽ bị xóa vĩnh viễn bằng một phương pháp kỹ thuật khiến các tệp không thể khôi phục được. Trong trường hợp thời hạn xử lý và lưu giữ đã chấm dứt, nhưng thông tin cá nhân được yêu cầu lưu giữ liên tục vì các lý do khác, bao gồm cả các mục đích theo quy định của pháp luật hiện hành, thông tin cá nhân có liên quan sẽ được lưu trữ và duy trì tách biệt với các loại thông tin cá nhân khác . Nếu bạn yêu cầu chúng tôi hủy thông tin cá nhân của bạn trước khi kết thúc vòng đời của nó (như được nêu trong chính sách lưu giữ ở trên), chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp địa phương.
 16. 4.16 Xóa tài khoản facebook
  1. Bạn có thể xóa dữ liệu Facebook bằng cách hủy liên kết Facebook khỏi tài khoản VGP theo các bước sau:
   1. Đăng nhập bằng facebook
   2. Nhấp vào "Bảo vệ tài khoản"
   3. Nhấp vào "Hủy liên kết Facebook"
 17. 4.17 Xóa tài khoản
  1. 1. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn cần xóa thông tin của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hotro@vgpjsc.vn..
   2. Tất cả những dữ liệu bạn yêu cầu xóa sẽ được loại bỏ trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu xóa của bạn.
   3. Sau khi kết thúc quá trình xóa, tài khoản và toàn bộ dữ liệu liên quan sẽ được xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu đã xóa không thể được khôi phục lại.
 18. 4.18 Hạn chế xử lý Chỉ lưu trữ

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn ngoài mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi có thể sử dụng lại thông tin đó nếu có cơ sở hợp lệ theo luật bảo vệ dữ liệu để chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ người khác). Như trên, khi chúng tôi đồng ý ngừng xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân có liên quan để họ cũng có thể ngừng xử lý thông tin đó.

  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý và chỉ lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn:

  • a) bạn cho rằng thông tin cá nhân đó không chính xác trong khoảng thời gian chúng tôi cần để xác minh xem thông tin đó có chính xác hay không chính xác
  • b) bạn muốn xóa thông tin cá nhân vì quá trình xử lý mà chúng tôi đang thực hiện là trái pháp luật, nhưng bạn muốn chúng tôi giữ lại thông tin cá nhân nhưng thay vào đó chỉ lưu trữ thông tin đó;
  • c) bạn muốn xóa thông tin cá nhân vì nó không còn cần thiết cho mục đích của chúng tôi, nhưng bạn yêu cầu nó được lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

  7. Phản đối

  Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn trong các trường hợp khác như được nêu chi tiết bên dưới bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hotro@vgpjsc.vn.

  8. Thông báo

  Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo khi chúng tôi thấy cần thiết (chẳng hạn như khi chúng tôi tạm thời đình chỉ quyền truy cập Trò chơi để bảo trì, hoặc bảo mật, quyền riêng tư hoặc liên lạc liên quan đến quản trị). Bạn không được từ chối nhận các thông báo liên quan đến dịch vụ này, vốn không có tính chất quảng cáo.

5. Dịch Vụ Trò Chơi

 1. 5.1 Khi Bạn đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và Quy Định Trò Chơi, VGP cấp cho Bạn quyền không độc quyền để sử dụng các dịch vụ và tính năng của Trò Chơi cho mục đích cá nhân, không thể chuyển giao, chuyển nhượng và thương mại hóa.
 2. 5.2 Ngoài việc sử dụng Trò Chơi được cấp cho Bạn như Điều 5.1, VGP bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn Sản Phẩm, hình ảnh, tính năng, âm nhạc … trong Trò Chơi cùng với các quyền khác liên quan đến Trò Chơi và Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài các quyền đã nêu tại khoản 5.1 Điều 5 nếu không được VGP đồng ý trước bằng văn bản.
 3. 5.3 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:
  1. (a) Trong quá trình vận hành và cung ứng Sản Phẩm, để phục vụ khách hàng tốt nhất, VGP có quyền cập nhật, bổ sung, thay đổi, xóa, loại bỏ một hoặc một vài tính năng, giao diện, chức năng của Trò Chơi mà không phải báo trước đến Bạn. Trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Trò Chơi được xem là Bạn đã đồng ý với toàn bộ sự thay đổi này của Trò Chơi; trường hợp Bạn không đồng ý, Bạn cần ngay lập tức ngưng sử dụng Trò Chơi, không đăng nhập trở lại vào Trò Chơi và gỡ bỏ Trò Chơi hoàn toàn ra khỏi thiết bị của Bạn, trong trường hợp này, VGP sẽ có không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài khoản và Dữ Liệu của Bạn trong Trò Chơi.
  2. (b) Để đảm bảo tốc độ, sự trải nghiệm của Bạn trong Trò Chơi, VGP có quyền định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào hợp lý thực hiện xóa Dữ Liệu cũ lưu trữ trên máy chủ Trò Chơi.
  3. (c) VGP sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Sản Phẩm; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Trò Chơi có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Trò Chơi và/hoặc tài khoản của Bạn, trong trường hợp này, VGP sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho VGP mọi trách nhiệm liên quan.
  4. (d) Toàn bộ thông tin kỹ thuật, thông tin về tính năng, công thức, giải pháp kỹ thuật của Trò Chơi đều là thông tin mật; vì vậy, VGP không có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn bất kỳ thông tin nào nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.
  5. (e) Để cung cấp dịch vụ Trò Chơi đến Bạn tốt nhất và không ngừng cải thiện, VGP có quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc tối ưu hóa như thiết lập các trị số liên quan và/hoặc tính năng của các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò Chơi mà Bạn đã có hoặc đang sử dụng mà không cần báo trước hoặc cần sự đồng ý của Bạn và Bạn sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của VGP.
  6. (f) Trò Chơi được cung cấp cho Bạn với mục đích giải trí cùng với các trải nghiệm (nhằm giải trí) của Bạn trong Trò Chơi; tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, toàn bộ các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng và Vxu trong Trò Chơi không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò Chơi; vì vậy, trường hợp tài khoản Trò Chơi của Bạn bị xóa và/hoặc Trò Chơi bị tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp hoàn toàn (vì bất kỳ lý do nào), toàn bộ đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng, Point nêu trên cũng sẽ không còn giá trị sử dụng và sẽ bị xóa ngay sau khi được hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (nếu có) và VGP không có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường bất kỳ khoản tiền mặt hay hiện vật, hiện kim nào cho Bạn; mặc dù vậy, VGP sẽ nỗ lực thông báo trước đến Bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và có phương án để đảm bảo quyền lợi của Bạn theo đúng quy định pháp luật.
  7. (g) Các chương trình khuyến mại, sự kiện trong Trò Chơi sẽ chỉ được thông báo chính thức trên Trang Chủ Của Trò Chơi và/hoặc thông báo bằng hệ thống trong Trò Chơi; vì vậy, đối với những thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại, lời chào mời không xuất phát từ những nguồn chính thống nêu đều có thể nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của Bạn và VGP không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bạn trong trường hợp này.
  8. (h) VGP chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của VGP hoặc kênh thanh toán do đối tác của VGP cung cấp được giới thiệu, công bố trong Trò Chơi và/hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi; trường hợp Bạn sử dụng các kênh thanh toán khác thì VGP sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Bạn thanh toán thành công, VGP đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn trong Trò Chơi nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì VGP buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Bạn, và các lợi ích khác mà Bạn có được từ lần thanh toán đó, trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do Bạn đã sử dụng) thì VGP có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo và/hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà Bạn dùng đơn vị quy đổi để có được. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, Bạn có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn liên quan đến hành vi này.

6. Hành Vi Vi Phạm & Biện Pháp Xử Lý

 1. 6.1 Bên cạnh việc tuân thủ các Quy Định Trò Chơi, Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:
  1. (a) Lợi dụng việc sử dụng Trò Chơi để:
   1. (i) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
   2. (ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
   3. (iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
   4. (iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
   5. (v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trò Chơi, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
   6. (vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  2. (b) Thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VGP và Nhà phát triển đối với với Sản Phẩm dưới đây:
   1. (i) Xóa các thông tin liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm;
   2. (ii) Chỉnh sửa, đảo ngược mã, biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng các cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm;
   3. (iii) Rà soát (scan), kiểm tra, kiểm thử để phát hiện hay tìm kiếm lỗi (bug) hoặc điểm yếu tồn tại của Sản Phẩm cho mục đích bất chính;
   4. (iv) Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, thay đổi tính năng hoặc hiệu quả vận hành của Sản Phẩm đối với dữ liệu sinh ra và lưu trữ tại bất kỳ điểm nào trong quá trình vận hành Sản Phẩm hoặc dữ liệu tương tác của máy chủ (server) và máy trạm (client) trong quá trình vận hành Sản Phẩm và dữ liệu hệ thống cần thiết để vận hành Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở plug-in, auto hoặc hệ thống liên quan khác kết nối với các công cụ của bên thứ ba khi chưa được VGP cho phép, đồng ý trước bằng văn bản;
   5. (v) Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, liên kết, chuyển tải, biên tập, xuất bản hay tạo các website, microsite … đối với các nội dung sở hữu trí tuệ mà VGP sở hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành;
   6. (vi) Tạo các website, microsite liên quan đến Sản Phẩm hoặc tương tự hoặc hoàn toàn giống với Sản Phẩm.
  3. (c) Liên quan đến vận hành, sử dụng Trò Chơi:
   1. (i) Sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu của người chơi khác.
   2. (ii) Thực hiện việc mua bán, trao đổi đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò Chơi hoặc tài khoản Trò Chơi giữa người chơi với nhau bằng tiền, hiện vật hay hiện kim.
   3. (iii) Phá vỡ tính công bằng trong Trò Chơi bằng việc (i) lợi dụng - bất kể là vô tình hay hữu ý - (các) lỗi trong Trò Chơi, thiếu sót trong kịch bản, thiết kế của Trò Chơi nhằm mục đích gian lận hay bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy Định Trò Chơi; (ii) sử dụng phần mềm, ứng dụng và/hoặc thiết bị thứ ba để can thiệp vào Trò Chơi và/hoặc hệ thống máy chủ của Trò Chơi và/hoặc (iii) bất kỳ hành vi nào nhằm giành được lợi thế nhiều hơn so với người chơi khác trái với Quy Định Trò Chơi.
   4. (iv) Đầu cơ, trục lợi các đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Trò Chơi và/hoặc sử dụng các đơn vị ảo, vật phẩm ảo được tạo ra trái với Quy Định Trò Chơi.
   5. (v) Bằng cách này hay cách khác để gian lận, không tuân thủ Quy Định Trò Chơi nhằm thu lợi bất chính.
   6. (vi) Bàn luận hoặc thể hiện quan điểm chính trị, tôn giáo, sắc tộc trong Trò Chơi.
   7. (vii) Nói tục, chửi bậy và/hoặc có hành vi, lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bất kể là trong Trò Chơi hay ngoài Trò Chơi.
   8. (viii) Thực hiện các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn với người chơi khác nhằm mục đích lừa đảo.
   9. (ix) Mạo nhận hay cố ý làm người khác lầm tưởng Bạn là một người chơi khác và/hoặc người khác không phải là Bạn trong Trò Chơi.
   10. (x) Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là nhân viên, người lao động hay cộng tác viên của VGP.
   11. (xi) Có bất kỳ hành vi, lời nói, cử chỉ hay thái độ làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Trò Chơi và/hoặc VGP.
   12. (xii) Thực hiện các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào VGP và/hoặc các đơn vị liên kết với VGP.
   13. (xiii) Có bất kỳ lời nói, cử chỉ hay hành động nào xâm phạm đến thân thể, uy tín, danh dự, nhân phẩm hay đe dọa nhân viên, người lao động (bất kể là nhân viên thời vụ, cộng tác viên hay nhân viên chính thức) của VGP.
   14. (xiv) Các hành vi khác (i) vi phạm pháp luật; (ii) trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (iii) trái với quy tắc hành xử thông thường của cộng đồng người sử dụng trò chơi điện tử trên mạng và/hoặc của ngành giải trí trực tuyến.
 2. 6.2 Đối với các hành vi vi phạm Quy Định Trò Chơi, VGP có quyền tự mình và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của Trò Chơi để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:
  1. (a) Nhắc nhở: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm lần đầu và gây ít ảnh hưởng đến Trò Chơi và/hoặc người chơi khác.
  2. (b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
  3. (c) Khấu trừ và/hoặc xóa đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong trò chơi: Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo mà không khắc phục và/hoặc tái phạm VÀ/HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (iii), (iv), (v) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
  4. (d) Khóa tài khoản có thời hạn (thời hạn cụ thể sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm): Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo VÀ/HOẶC đã bị xử lý theo quy định tại điểm (c) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (xii), (xiii) điểm (c) khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
  5. (e) Khóa tài khoản vĩnh viễn: Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo quy định tại điểm (d) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các điểm (a), (b), tiểu mục (i), (ii), (xiv) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
  6. (f) Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự: Áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm khi có dấu hiệu hình sự.
  7. Mặc dù đã có quy định cụ thể ở trên, trong một số trường hợp đặc biệt, VGP có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường Trò Chơi lành mạnh, công bằng.
 3. 6.3 Trường hợp VGP phát hiện và/hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm Quy Định Trò Chơi của Bạn và/hoặc tài khoản trong Trò Chơi của Bạn thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà VGP có toàn quyền xử lý theo Quy Định Trò Chơi; đồng thời, VGP có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên tài khoản của Bạn, hình thức xử lý lên Trang Chủ Của Trò Chơi, thông báo bên trong Trò Chơi cho những người chơi khác và/hoặc các kênh thông tin khác mà VGP có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của Trò Chơi.

7. Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Liên Quan Đến Trò Chơi

 1. 7.1 Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Trò Chơi sẽ chỉ được VGP tiếp nhận và phản hồi qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến (online) (i) trong Trò Chơi hoặc (ii) tại trang https://vgplay.vn/support/index hoặc (iii) số điện thoại hotline 1900636521 và theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của VGP tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.
 2. 7.2 Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Trò Chơi, tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để VGP có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc VGP có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì VGP có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
 3. 7.3 Bạn đồng ý rằng, phản hồi của VGP về các khiếu nại, tố cáo của Bạn thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và chính thức của VGP theo đúng quy định của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 1. 8.1 Toàn bộ Trò Chơi và các tài liệu liên quan là tài sản sở hữu trí tuệ của VGP và Nhà phát triển của Trò Chơi, do đó khi VGP cấp quyền cho Bạn sử dụng dịch vụ Trò Chơi như đã nêu tại Điều 5.1, Bạn hiểu rằng, Bạn chỉ được tải gói cài đặt sản phẩm về thiết bị của mình, cài đặt và sử dụng mà không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm thay đổi tình trạng của Sản Phẩm.
 2. 8.2 Toàn bộ Dữ Liệu sinh ra trong quá trình Bạn sử dụng Trò Chơi đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của VGP; theo đó, VGP được toàn quyền lưu trữ, sử dụng, xử lý các Dữ Liệu này.

9. Tuân Thủ Pháp Luật

 1. 9.1 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Trò Chơi, (ii) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật nơi Bạn truy cập, sử dụng Trò Chơi hoặc pháp luật của quốc gia mà Bạn mang quốc tịch và (iii) tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn truy cập, sử dụng Trò Chơi và đảm bảo VGP sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
 2. 9.2 Trường hợp VGP nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc VGP có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà VGP có được thì VGP có quyền (i) ngưng cung cấp dịch vụ Trò Chơi cho Bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng Trò Chơi.

10. Luật Áp Dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng.

11. Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng Và Hiệu Lực

 1. 11.1 Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2020 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ và thay thế cho tất cả các Điều Khoản Sử Dụng trước đó liên quan đến Trò Chơi.
 2. 11.2 Bạn đồng ý rằng, VGP có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với các điểm sửa đổi, bổ sung, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Trò Chơi trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Trò Chơi thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.
 3. 11.3 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với Thỏa thuận sử dụng của các Tài Khoản Liên Kết thì quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 4. 11.4 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với các Thông báo chính thức của VGP thì nội dung của Thông báo chính thức đó được ưu tiên áp dụng trước.

12. Điều Khoản Còn Lại

 1. 12.1 Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với VGP.
 2. 12.2 Việc VGP không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này hay Quy Định Trò Chơi không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.