[Giới thiệu Class Lôi Viêm]

Thứ 4 ngày 11/12/2019

Lôi Viêm là nhân vật tầng lớp cận chiến, sát thương cao uy lực mạnh, sức chịu đựng cực cao.


Kỹ năng nhân vật:

Thiên Cương Thuẫn : Triệu Hoán Thiên Cương Thuẫn trận, trong trận giảm sát thương bản thân phải chịu 10,8% liên tục 5 giây


Cuồng Phong Trảm: Trảm kích mục tiêu trong phạm vi hình quạt mỗi lượt tạo thành 59,9% sát thương và tăng thêm 1740 sát thương ngoài, đồng thời khiến mục tiêu choáng 2s


 Liệt Phong Sát: Đối với quân địch chu vi mỗi lượt tạo 45,3% sát thương và tăng thêm 1200 sát thương ngoài liên tục 2s.


Tật Phong Thứ: Tấn công nhanh trong mục tiêu, trong phạm vi hình quạt, mỗi lượt tạo thành 31,2% sát thương và tăng thêm 947 sát thương ngoài.

Clip Tham Khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/1180977822095885/