[Giới thiệu Class Ngự Linh]

Thứ 4 ngày 11/12/2019

⚜️ Ngự Linh Là tầng lớp pháp sư, sử dụng kỹ năng tầm xa để tiêu diệt đối thủ, là nhân vật cực kỳ linh hoạt. [Kỹ năng nhân vật]
-Hồi Phong Phất Liễu : Triệu hoán trận pháp, công bản thân và đồng đội trong trận pháp trận tăng 5% liên tục 5s.


 Phong Hoa Tuy: Triệu hoán linh tán, đối với mục tiêu trong phạm vi hình tròn tạo thành 23.4% sát thương và tăng thêm 677 sát thương ngoài giảm tốc, mục tiêu 80% liên thục 3s.


Lạc Anh Phong: Triệu hoán linh tán, đối với mục tiêu trong phạm vi hình tròn mỗi lượt tạo 23,3% sát thương và tăng thêm 556 sát thương ngoài.


 Trục Phong Bô: Triệu hoán linh tán, đối với mục tiêu trong phạm vi hình chữ nhật tạo thành 210% sát thương và tăng thêm 4000 sát thương ngoài.


Clip Tham Khảo : https://www.facebook.com/linhkiem.vgplay.vn/videos/2411874372385757/